(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Встановлення опіки

Зразок заяви до опікунської ради

Вишгородському міському голові

Момоту О.В.

___________________________________

П.І.Б. заявника

                            ___________________________________

Адреса та тел. заявника

 

ЗАЯВА

Прошу орган опіки та піклування Вишгородської міської ради встановити опіку/піклування над малолітньою/неповнолітньою  ____________, _____ р.н., в зв’язку з тим, що мати та батько дитини рішенням Вишгородського районного суду від _________ позбавлені батьківських прав (або інше).

Одночасно прошу призначити мене опікуном/піклувальником ________________ ,_____ р.н., так як я є її ________ та з ______ р. опікуюся нею.

 

Перелік  документів:

1.  Заява

2.   Копія  свідоцтва про народження особи, що потребує опіки/піклування, або іншого документа, який підтверджує її вік.

3.  Копії свідоцтва про  смерть  батьків  або  рішення  суду  про позбавлення батьківських прав, про визнання   громадянина безвісно   відсутнім  або  оголошення  їх померлими чи  інших  матеріалів,  які  підтверджують  неможливість виховання   дитини.

4.   Акт обстеження умов проживанняособи, що потребує опіки/піклування, і опис її майна.

5.   Довідкапро стан здоров'я особи, що потребує опіки/піклування..

6. Довідкапро стан здоров'я майбутнього опікуна/піклувальника, а також членів сім'ї,  що  проживають разом з ним.

7. Довідка про місце проживання майбутнього опікуна/піклувальника - за місцем проживання сім’ї опікуна/піклувальника.

8.  Акт обстеження умов проживаннямайбутнього опікуна.

9. Характеристика з місця роботи заявника або за місцем проживання на опікуна/піклувальника.

Довідка з місця навчання або виховання дитини.

10. Копія паспорту опікуна/піклувальника.

11. Заява всіх членів сім’ї про призначення опіки/піклування, що проживають разом з ним.

12. Довідка про наявність чи відсутність судимості у опікуна/піклувальника.

 

Примітка: В разі необхідності органом опіки та піклування можуть витребовуватись і інші документи

 

_____________    ___________

    (дата)                                 (підпис)

 

Я, ___________________________________, ознайомлений(а) з нормою Закону України «Про захист персональних даних» та добровільно даю дозвіл на обробку своїх персональних даних.

                    ______________    _____________           (дата)                                                                                                               (підпис)

Юридичне обґрунтування вирішення справи

 

Ст. 243, 244 Сімейного кодексу України,

Ст. 58-63 Цивільного кодексу України,

Постанова КМУ від 17 жовтня 2007 р. № 1228 «Питання організації виконання законодавства щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування»

 

Порядок отримання відповіді

На десятий день після засідання виконавчого комітету, по тел. 26-568 чи особисто каб. 98 (ІV-ий поверх)

 

Відповідальні за видачу рішення

Бражнікова Тетяна Олексіївна, заступник міського голови, голова опікунської ради, 3 поверх, 66 каб., тел. 26-566

Солов’єнко Олена Василівна, спеціаліст організаційного відділу, секретар опікунської ради, ІV поверх каб. 98, тел. 26-568


 

Календар подій міста Вишгорода