(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області

Довідка, перелік завдань

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області логотипНазва: Інспекція з питань захисту прав споживачів у Київській області

Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 6

Телефон: 279-92-62, 279-08-85
Сайтwww.dsiu.gov.ua
Emailkoblzah@gmail.com

Держспоживінспекція України відповідно до покладених на неї завдань:

1. Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів;

2. Здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням законодавства про рекламу;

3. Здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї відповідальності;

4. Здійснює у межах своєї компетенції державний нагляд за додержанням технічних регламентів, стандартів, норм і правил;

5. Здійснює в межах своєї компетенції заходи з виробництва та розповсюдження соціальної реклами;

6. Забезпечує міжнародне співробітництво у межах своїх повноважень, бере участь у роботі відповідних міжнародних організацій;

7. Бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов'язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до відання Держспоживінспекції України;

8. Представляє Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

9. Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів;

10. Сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів;

11. Організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав;

12. Надає методичну допомогу органам виконавчої влади з питань здійснення заходів щодо реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів;

13. Сприяє реалізації в Україні Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 9 квітня 1985 року;

14. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

Календар подій міста Вишгорода