(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Відділ містобудування

Розклад роботи: 
понеділок-четвер: 800-1715
п'ятниця: 800-1600
перерва: 1300 до 1400
Графік прийому фізичних та юридичних осіб:
середа: 800-1300

Функції відділу:
- забезпечення контролю за реалізацією генерального плану міста, затвердженої містобудівної документації, здійсненням його комплексної забудови, за якістю забудови та благоустрою жилих районів, виробничої та рекреаційної зон;
- підготовка та подання міській раді пропозицій щодо затвердження відповідно до законодавства місцевих програм, генерального плану міста, планів зонування територій, детальних планів територій;
- підготовка та подання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо визначення територій для містобудівних потреб; внесення пропозицій щодо встановлення і зміни меж міста відповідно до закону;
- визначення в межах своїх повноважень на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження ради місцевих містобудівних програм, генерального плану, детальних планів, планів червоних ліній, іншої містобудівної документації; 
- проведення робіт з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів у порядку, встановленому законодавством;
- організація охорони культурної спадщини; 
- організація робіт, пов’язаних із створенням і веденням містобудівного кадастру міста; 
- забезпечення в установленому законом порядку контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації під час планування та забудови території міста; аналіз стану містобудування на території міста, зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації та проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу. 
- здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності експлуатації будинків і споруд незалежно від форми власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів. 
- здійснення попереднього розгляду містобудівної документації і підготовка висновків щодо її затвердження.
- розгляд проектів об’єктів архітектури;
- погодження пропозицій на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту;
- координація виконання на території міста науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;
- організація створення та оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних джерел і споруд, прив’язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інженерних питань; проведення розмічувальних робіт; організація винесення в натуру вісей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснення систематизації зазначених матеріалів, надання дозволів на проведення інженерних вишукувань для будівництва;
- забезпечення проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у місті;    
- внесення відповідним органам пропозицій щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;
- організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
- інформування населення через засоби масової інформації про містобудівні програми розвитку міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організація громадських обговорень із зазначених питань;
- забезпечення в установленому порядку розгляд заяв, звернень та скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вжиття відповідних заходів;.
- організація забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
- вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин.
- організація благоустрою населеного пункту, надання пропозицій щодо залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою населеного пункту, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
- надання пропозицій щодо затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
- забезпечення організації та утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
- надання пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;
- сприяння діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
- надання пропозицій щодо затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;
- формування дозвільної документації на порушення об’єктів благоустрою у випадках та порядку, передбачених законом;
- здійснення обліку нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади;
- здійснення обліку відповідно до закону об'єктів нерухомого майна незалежно від форм власності; 
- готує та подає виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо:
 організації будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення; 
 виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності; 
 розгляду і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території;
 залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування; 
 надання висновків щодо вибору, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією; 
розробки або коригування відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації, що повинні бути затверджені радою; 
 встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність; 
 координації на території міста діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови та розвитку міста, поліпшення його архітектурного вигляду; 
 надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок; 
 організація та проведення громадського обговорення містобудівної документації; 
 організація охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників
вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

Календар подій міста Вишгорода