(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Рішення міської ради
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 21.12.2018 р. № 48/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік»

50.2     28 лютого 2019 року

Виконуючи покладені територіальною громадою м. Вишгорода повноваження, виходячи з інтересів територіальної громади, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» ст.ст.23,69, 69(1),71, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного і повного здійснення видатків бюджету, міська рада ВИРІШИЛА:

1. У зв’язку з виникненням потреби, здійснити перерозподіл  кошторисних призначень в межах запланованих асигнувань по загальному фонду бюджетної установи на 2019 рік та затвердити їх використання за кодами ТКВКБМС та кодами економічної класифікації видатків, а саме:

1.1. ТКВКБМС 0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (ВМР) 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) – 400 000,00 грн.

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) – 1 000 000,00 грн.  

1.2. ТКВКБМС 0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва (ВМР) 

КЕКВ 2210 (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) + 400 000,00 грн.

КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) + 1 000 000,00 грн.  

2. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Мирієвському І.В. підготувати  довідки про внесення змін до кошторисів, до річного та помісячного розписів, джерел фінансування міського бюджету.

 

Міський голова                                                                                          О. Момот

Календар подій міста Вишгорода