(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Проекти рішень Вишгородської міської ради
Про внесення змін до рішення Вишгородської міської ради від 03.07.2018 № 41/5 «Про ставку туристичного збору»

30 січня 2019 року

Відповідно до Закону України № 2628-VIII від 23.11.2018р. "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів", ст. ст. 10, 12, 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI із змінами і доповненнями, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни до рішення Вишгородської міської ради від 03 липня 2018 року №41/5 «Про встановлення туристичного збору в м. Вишгороді», виклавши його в наступній редакції:

«1. Встановити на території м. Вишгорода  туристичний збір.

2. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

3. Платники збору.

3.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію м. Вишгорода та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього рішення.

3.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;

б) фізичні особи - резиденти, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі)  - житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення - її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені, її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері  і з боку батька, онуки, які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі) - житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

4.  Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього рішення, у розмірі:

4.1. до 0,3 відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року - для внутрішнього туризму для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення;

4.2. до 0,3 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року - для в’їзного туризму для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

5. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього рішення.

6. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

6.1. Справляння збору здійснюється з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

6.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з п. 8.2. цього рішення, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених п. 6.1. цього рішення;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" п. 6.1. цього рішення, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами, які уповноважуються міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з міською радою.

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

7. Особливості справляння збору.

7.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених цим рішенням.

За один і той самий період перебування платника збору на території м. Вишгорода повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

7.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу та цього рішення.

7.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території м. Вишгорода, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом порядку.

8. Порядок сплати збору.

8.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі цього рішення.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

8.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

8.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

9. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України, а саме: податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

10. Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.

11. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів.

12. Виконавчому комітету Вишгородської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Вишгородському управлінню ГУ ДФС у Київській області та забезпечити оприлюднення цього рішення в друкованих засобах масової інформації та на офіційному  сайті міської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань планування та формування бюджету м. Вишгорода.»

 

Міський голова                                                                             О. Момот

Календар подій міста Вишгорода