(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Регуляторна діяльність
Положення про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород

27 червня 2018 року

1. Загальні положення

            1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», згідно рішення тридцять шостої чергової сесії VII скликання Вишгородської міської ради від 02.03.2018р. №  36/5 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгорода».

            1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород.

            1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Вишгород.

            1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

            — відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

            — доступність інформації про конкурс;

            — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

            1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

            — конкурсна документація — комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

            — конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

            — організатор конкурсу — виконавчий комітет Вишгородської міської ради;

            — учасник конкурсу — суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

         1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Вишгород

            2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Вишгородської міської ради.

            2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

            1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

            2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

            3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

            4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

            — наявність матеріально-технічної бази;

            — вартість надання послуг;

            — досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

            5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

            6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

            7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

            8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

            а) багатоквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

          — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — відомості про балансоутримувачів будинків;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            б) одноквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

            — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            — характеристика під'їзних шляхів;

            в) підприємства, установи та організації:

            — загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

            9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

            У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з ними.

            10) вимоги до конкурсних пропозицій;

            11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

            12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

            13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

           14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, а також (за їх згодою) представники органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

            До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

            2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

            2.5. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання  конкурсної документації.

            2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

            2.7. Організатор конкурс протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

            2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

            2.9. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

            2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

            2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів

            3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

            — балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період, засвідченого належним чином;

            — довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

            — документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

            — документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

            — технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

            — довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

            — довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

            — довідки про проходження  водіями медичного огляду;

            — документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

            — кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

            — інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

            3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

            3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

            3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

            3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

            3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання  конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

4. Проведення конкурсу

            4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс. Якщо дата розкриття припадає на вихідний чи святковий день, то проведення розкриття конвертів  переноситься на наступний робочий день.

            Розкриття  конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

            4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

            4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

            4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

        — учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

            — конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

            — встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

            — учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

            4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

          — неподання конкурсних пропозицій;

          — відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

            4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

5. Визначення переможця конкурсу та укладання договору

            5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

            5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

            5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

            Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

            5.4. Організатор конкурсу протягом не більше як п'ять робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

            У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

            5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору.

            5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

            5.7. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

Календар подій міста Вишгорода