(04596)54-203,  (04596)22-022

Безкоштовно з міського

Місто Вишгород

Місто Вишгород має важливе соціально-культурне, промислове значення, близьку перспективу подальшого економічного і соціального розвитку. Населення міста стрімко зростає. Виникає потреба вищого рівня розвитку нашого міста, створення сприятливіших умов для становлення економічного і культурного центру.

Місто має потужні сприятливі передумови та потенціал для подальшого соціально-економічного розвитку. До числа факторів, які визначають специфіку використання його території та створюють умови для прогресивного розвитку відносяться:

  • інвестиційно привабливі умови для залучення внутрішніх та, особливо, зовнішніх інвестицій, що сприяє економічному та соціальному розвитку регіону;

- географічне розміщення міста сприяє розвитку туристичної інфраструктури;

  • розвинена виробнича база, яка містить всі основні галузі;

  • експортний потенціал. Ряд промислових підприємств регіону експортує свою продукцію у країни ближнього та дальнього зарубіжжя;

- наявність виробничих площ, облаштованих необхідною інфраструктурою, що є наслідком ринкової трансформації економіки і дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва з відносно незначними витратами;

- розвинені транспорті комунікації, під’їзди до підприємств;

- близькість до столиці України (8 км) м. Києва - найкрупнішого адміністративного, наукового, виробничого, транспортного та культурного центру;

- наявність високої частки молоді в трудових ресурсах міста, демографічний ріст.

Все це дозволяє нарощувати або створювати нові види виробництва, які відповідатимуть ресурсному та виробничому потенціалу і соціальним завданням розвитку м. Вишгорода з урахуванням інтеграційних взаємозв’язків.

Наведені вище характеристики свідчать про потенціал та перспективу соціально-економічного розвитку і  демографічною росту Вишгорода.

Стрімкий розвиток міста вимагає нових, більш ефективних організаційно-адміністративних форм місцевого самоврядування територіальної громади. Кроком, який дасть змогу фінансово-економічної самостійності місцевого самоврядування, сприятиме інвестиційній привабливості території є отримання містом Вишгород статусу міста обласного підпорядкування.

Враховуючи волевиявлення територіальної громади, Вишгородська міська рада VII скликання вчергове прийняла рішення про віднесення міста Вишгорода до категорії міст обласного підпорядкування.

Календар подій міста Вишгорода